- Utmarka i fjellregionen utnyttes ikke godt nok, og det blir beitet for lite. I tillegg er gjengroing et stort problem.

Det sa seniorrådgiver Yngve Rekdal ved Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) under landskonferansen for prosjektet Aktivt Fjellandbruk i Røros, Holtålen og Tydal mandag.

Kvaliteten på beiteressursene i Fjellregionen har svært god kvalitet, sier Yngve Rekdal: