1 november er søknads- og nominasjonsfrist for arrangementsstøtte, tilskudd til fritidskulturlivet samt kulturpris 2016 i Røros.

Tilskuddsordningen skal bidra økonomisk til gjennomføringen av arrangement på Røros. Ordningen gjelder både eksisterende og fremtidige arrangement. Med arrangement menes her arrangement som foregår over flere dager eller er av en viss størrelse.

Retningslinjer for søknad om arrangementsstøtte

 Tilskudd til fritidskulturlivet

Tilskuddsordningen skal bidra til å stimulere og videreutvikle det lokale, frivillige kulturlivet. Midlene skal brukes til utvikling av frivillige kulturaktørers aktivitet, prosjekter og åpne enkeltarrangement i Røros kommune.

Retningslinjer for søknad om tilskudd til fritidskulturlivet

Kulturprisen 2016

Røros kommune kan hvert år dele ut kommunens kulturpris. Prisen deles ut til enkeltpersoner eller lag/organisasjoner som har gjort en aktiv innsats for å styrke kulturlivet innen kommunen eller som har bidratt til å gjøre Rørosbygdene kjent utover landet på det kulturelle plan.

Mottakere de siste 5 årene:

2011 - Olav Dille

2012 - Atle Ødegaard

2013 - Unni Ryen

2014 - Åse Juveli Berg og Jon Skjølsvold Ryen

2015 - Rulle Smit

Kulturkonsulent Ane Linn Haagaas sier at kommunen nå ønsker forslag på kandidater til  kulturpris 2016 og at det er fritt fram for alle som ønsker å fremme kandidater.

Statutter Røros kommunes kulturpris