LOVENDRING Fra 1.januar i år ble vigselsmyndigheten for borgerlig bryllup overført fra tingretten til kommunene. Personalsjef Anita Røset er i tillegg til ordfører og varaordfører oppnevnt som vigsler i Selbu, og tar i mot sitt første brudepar til helga.

BYGDEMUSEET TAS I BRUK Brudeparene selv kan innenfor rimelighetens grenser bestemme hvor vielsen skal finne sted, og kommunen har tre rom stående klare. Er det snakk om få gjester, eller kanskje bare brudepar og forlovere eller vitner, er et møterom i rådhuset oppusset og tiltenkt som seremonirom. Dersom mange gjester skal være med på seremonien kan kommunestyresalen tas i bruk, og ønsker brudeparet ei litt anna ramme rundt vielsen, og følget ikke er alt for stort, er det en mulighet å gifte seg i den gamle kommunestyresalen i Selbu Bygdemuseum. Det er her bryllupet i helga skal stå.

"Vi er innstilte på å lytte til brudeparets ønsker så langt det lar seg gjøre. Seremonien kan foregå på en fjelltopp for den del, men det sier seg selv at det ikke går an å få til det hver helg sommeren igjennom, " sier Anita Røset.