Rapporten fra forrige uke viser et godt fiske med 1.834 kg fangst. Dette gir totalt 11.335 kg sik så langt i år. I følge Rørosfisk AS lover værvarslet for kommende uke godt fiske også fremover.

Prøvefiske i regi av NINA (Norsk institutt for naturforvaltning) betalt av GLB (Glommen og Lågen Brukseierforening) vil bli gjennomført i uke 35 over tre netter og fire dager. Prøvefiske vil bli gjennomført i samme områder som tilsvarende fiske i 2011.

Dette vil gi svar på om kultiveringsarbeidet har virket. Svaret på prøvefiske vil foreligge på nyåret og vil gi føringer for videre fiske i Aursunden med hensyn til anbefalt uttak i kg sik, samt øvrig kultiveringsarbeid med aure og røe.

I uke 36 er det planlagt ekkoloddregistrering av fiskebestanden i Aursunden. Dette vil bli gjennomført på nattestid i regi av NINA, samme opplegg som under prøvefiske i 2011.