Lensmannen i Ålen sto mellom barken og veden da krigen kom. I oppgjøret etterpå ble Anders P. Reitan dømt for landssvik. 75 år senere kan vi spørre: Fortjente han det?

Oppunder Fjellbandet nr. 2 for 2020 er i salg, og som vanlig inviteres det til en lang og spennende reise gjennom Holtålens historie.

– Faktisk er julenummeret enda mer av en reise enn vanlig, for hovedtema er livet langs gamle riksveg 30, skriver redaktør Einar Gjærevold i en pressemelding.

«Gammelvegen» er fortsatt i bruk flere steder, mens den på andre plasser gror igjen. Vi har fulgt den fra Spellan i sør til Langlete i nord, en tre mils veg som på en og samme dag bringer oss fra tidlig vår i den ene enden til nesten sommer i den andre. Underveis gløtter vi til sidene og ser på hvordan livet var på og langs vegen den gangen den var vår viktigste ferdselsåre.

Men bladet har mer i bagasjen: Her finner du stoff om søndagsskolekulturen i Haltdalen, om snøskjerming og seterminner, om nyttevekster og ørner, om Ålen hjemmebakeri og gamle dagers bryllup – og hvordan var det å være kona til en av Ålens største sønner?

– Dette og mer til får du i juleutgaven av Holtålens lokalhistoriske tidsskrift. 11 forfattere og tegnere deltar, og gir oss mange timer med gode opplevelser i lesekroken, sier redaktøren.

Oppunder Fjellbandet er lagt ut for salg i Holtålen, Midtre-Gauldal, Røros, Trondheim og i Neadalen.