Lørdag er er nøyaktig 100 år siden Kong Haakon åpnet Dovrebanen og avduket Olav Tryggvason-statuen i Trondheim. Samtidig er det også 490 år siden akevitt for første gang ankom Erkebispegården i Trondheim.

En håndfull ildsjeler vil lørdag markere dette og skal forsøke å gjenskape litt av historien, ved å lansere en jubileumsakevitt.

Det var Rolf Teigen fra Stjørdal som kom på ideen om at disse jubileene burde det feires ved at det ble utviklet en egen akevitt kun for trøndere.

Gammelordføreren

Teigen sier at det hele startet med en prat med tidligere ordfører i Trondheim, Marvin Wiseth, der han ble oppfordret til å finne på noe i forbindelse med 100-årsjubileet for Olav Tryggvason-statuen.

Resultatet ble rett og slett de edle dråpene som rett og slett har fått det trønderske navnet "Meir Snavvel".

Det er ytternamdalingen Rune Laugen som sammen med kollega Ivan Abrahamsens har utviklet jubileums-akevitten.

Første gang akevitt nevnes i skriftlige norske kilder var i 1531.

Da sendte Eske Bille, dansk høvedsmann på Bergenshus, en pakke som innehold akevitt til Olav Engelbrektsson, den siste erkebiskopen i Norge som bodde i Erkebispegården i Trondheim.

På hundreårsdagen for Kong Haakons avduking av Tryggvason-statuen introduserer Thomas Patay, som faktisk er oldebarnet til industrimannen og grossisten Dyre Halse som skjenket statuen til byen, flytende jubileums-snavvel til trønderne.

Patay leder selskapet som har utviklet de edle dråpene.

Selve lanseringen starter med at et sendebud kommer med Hurtigruta Kong Harald fra Bergen med et spesiallaget skrin som inneholder jubileumsvarene.

Fra Bergen

Hurtigruta legger til havn i Trondheim lørdag formiddag klokken 09.45 og sendebudet, med skrinet, vil da bli kjørt i en hesteekvipasje rundt i Trondheim, før turen ender opp, først på Torvet og så til slutt i Erkebispegården.

Her vil selveste Herresalen bli benyttet til å ta imot sendebudet.

Hør intervju med Rolf Teigen her: