Selbu Lasskjørerforening har søkt Holtålen kommune om tillatelse til å fortsatt kjøre opp spor med snøscooter og bandvogn fra Østrungen til Haltdalen.

Det planlegges brukt inntil 4 snøscootere inntil fire turer og bandvogn to turer pr sesong for å få traseen kjørbar med hest. Traseen er den samme, og er beskrevet i vedlegg til søknaden.

I rådmannens vurdering heter det at Selbu Lasskjørerforening har hatt tillatelse i fire år. Det er ikke registrert uheldige konsekvenser av kjøringen hverken på friluftslivet eller dyrelivet. Det tilrås tillatelse i fire nye år.  Dette var også formannskapet enstemmig enige i.