Lørdag er det klart for det 20 km lange Bukkhammerrennet, som går mellom Aunegrenda i Holtålen og Hilmo i Tydal. Det er 72 år siden skirennet ble arrangert for første gang.

Der skal blant annet Det Holtaalske Skieløber Compagnie delta for å markerer at det i år er 300 år siden General Carl Gustaf Armfeldt trakk sine soldater ut av Trøndelag.

Traséen som skal benyttes, er den samme som Armfeldts hærtog gikk for 300 år siden, og skieløbercompagniet skal benytte datidens utstyr og bekledning.

Dette er ikke den eneste Armfeldtmarkeringen i helga. Søndag det en skihistorisk dag i Ålen Skisenter. Her skal det gjenskapes konkurranser fra et skiereglement fra 1765 og arrangementet er åpent for alle interesserte.

Her tas det utgangspunkt i et skireglement fra 1765 og det vil bli følgende skiøvelser:

Datidens langrenn (kort løype/kun en stav)

Datidens hopp (ikke så stort)

Datidens utfor, det vil si renne ned en «maadelig bakke» og skyte i fart mot en blink på «40 – 50 Skrids Distance»

Arrangøren lover at opplegget ikke blir vanskeligere enn at det vil passe for de fleste.

Skihistorikeren Kristen Moe vil også være i Ålen Skiusenter søndag og han vil fortelle om øvelsene.

Compagniechef Vidar Aunøien sier at han ikke kjenner til at at et slikt arrangement har blitt gjennomført i nyere tid før.

Det Holtaalske Skieløber Compagnie er det eneste skiløbercompagniet i landet som er operativ på ski. Fra 1718 – 1826 var det seks skiløbercompagnie som skulle forsvare landet, blant annet mot svenskene.

Interessen for compagniet er voksende og Aunøien melder om økt rekruttering av nye soldater.