Du grønne glitrende tre... Ikke dryss!

Mange opplever hvert eneste år at den grønne, fine grana de dro i hus en gang i starten av desember, kun er en brun stamme og noen pistrete greiner med en grønn dam av barnåler under når jula ringes inn.

Hva kan man gjøre for å bevare juletreet like fint gjennom hele jula?

Treet må beskyttes

Det har Kjell Erik Hammer ved Hammer planteskole og hagesenter svar på. For allerede rett etter juletrehandelen er det mange som gjør den første store tabben; nemlig legger juletreet ubeskyttet på en henger og kjører det hjem. Det er en stor påkjenning for treet.

- Om du ikke beskytter treet når du frakter det blir det eksponert for vind og temperatur. Det er mange som ikke tenker på dette, men det er lurt å legge det i en plastikksekk og deke det til med en presenning, råder Hammer.

- Deretter må det akklimatiseres før det kommer helt inn i stua. En gradvis nedjustering av temperaturen. Dess mer tid du bruker på dette - jo bedre, fortsetter han.

Trenger mye vann

Utfordringa til juletreet er jo at de blir frarøvet røttene sine, og dermed sliter med å få i seg nok vann og næring.

- Derfor er det viktigste rådet for å gi det nok vann etter at det har kommet i hus. Du kan også ta av om lag seks centimeter av stammen, så stammen blir frisk og tar til seg vannet bedre.

Hør alle juletrerådene fra Kjell Erik Hammer her: