Er du i besittelse av ei såkalt Langlandsklokke? I så fall vil ei prosjektgruppe i Ålen komme i kontakt med deg.

Bordklokke som Børre Langland har laget. Denne står utstilt i en monter på Vitenskapsmuseet i Trondheim. Foto: NTNU Vitenskapsmuseet.

Klokkemaker Børre Langland levde på slutten av  1700-tallet og man mener det er snakk om rundt 350 klokker som har hans signatur. Nå ønsker man å kartlegge hvor mange av disse som eksisterer i dag.

Bilder av noe av det Børge Langland har laget. Her ser vi blant annet pengepungen til oppfinneren (Lengst til høyre). Foto: Per Magne Moan.

Børre Hansen Langland ble født på Langlandet i Ålen i 1732. Han er mest kjent for sine mange klokker og flere av disse er i bruk den dag i dag. Nå ønsker ei prosjektgruppe å kartlegge hvor mange av de totalt 350 klokkene han laget, som finnes i dag.

I portefølgen så finnes det veggur, golvklokker, bordklokker og lommeur. Noen hadde avanserte funksjoner som spillverk, vekkefunksjon, månefaser og dato. Alt dette var svært avansert på slutten av 1700-tallet.

Han begynte allerede i 25-årsalderen å lage urverk. De første klokkene var laget av trevirke, men han gikk vistnok ganske snart over til å bruke metall i urverkene.Man vet ikke hvor han fikk inspirasjon til urmakeryrket fra, men kanskje hadde det sammenheng med hans svenske bestefar som kanskje kom fra urmakerdistriktet i Mora.

Ei av gulvklokken. Foto: Privat.

Børre var nøyaktig i sitt arbeid og førte nitidig dagbok. Disse nedtegningene er tatt vare på og dagboka har blitt oversatt fra gotisk skrift til mer leselig norsk.

I løpet av sitt lange liv produserte han 306 stueur, de fleste var slagur. Han produserte 10 lommeur, ca. 150 signeter og 386 rokker. Han var den første i Ålen som kjørte med vogn, noe som igjen førte til at kravet til bedre veistandard kom.

Det største mesterverket er gulvuret han laget til seg selv i 1769. I dette uret er det innbygd et spillverk som spiller 6 forskjellige salmer ved at små messinghammere slår på skåler av metall. Han må ha hatt musikalske evner for å stemme metallskålene. Hans musikalske evner er også dokumentert ved at han bygde ei fele og at han hadde planer om å bygge kirkeorgel. Dette ble skrinlagt på grunn av personlige tragedier i hans liv.

Foruten klokker og rokker og signeter laget han det aller meste av husgeråd som folk trengte, fra pipestilker og punglåser til høvelbenker, skrustikker, sager og til og med briller.

Han drev også en form for bankvirksomhet og regnes som en velgjører. Han fikk hentet en smed til Ålen og fikk smidd 30 jernploger - noe som revelusjonerte jordbruket. Han dyrket også korn og forsket på gjødsling av innmarka.

Ole Gunnar Folde og Hans O. Grønli har engasjert seg i klokkemakeren og hans svært så spennende liv og laden. Nå håper de at alle som har ei Langlandsklokke tar kontakt:

Musikken i innslaget var Brurmarsjen åt Bønsa spilt av John Ole Morken og Litjbekken sunget av Lajla Renate Buer Storli. Reporter var Per Magne Moan.

Prosjektet har også ei nettside og denne finner du her.