H. M. Kongen har utnevnt pianisten og professoren Tor Espen Aspaas fra Røros til Ridder av første klasse til Kommandør av Den Kongelige Norske St. Olavs Orden.

Aspaas er utnevnt for sin innsats for musikk- og kulturformidling.

Dekorasjonen vil bli overrakt ved et arrangement i Storstuggu på Røros tirsdag 25. oktober 2016.

Profilert pianist

Tor Espen Aspaas er en av de mest profilerte pianistene og musikkformidlerne i sin generasjon av norske musikere.

Han ble i 2006  ble han en av landets yngste professorer ved Norges musikkhøgskole hvor han nå ved siden av undervisning og veiledning gjør et forskningsprosjekt på improvisasjonens rolle i Beethovens kreative prosesser og verker.

I 1996 mottok han sitt solistdiplom ved NMH og debuterte i Oslo året etter med strålende kritikker.

Han er tildelt en rekke priser og utmerkelser blant annet De Unges Lindemanpris, Levinprisen og Nils Larsens legat, og han har vært solist med flere internasjonale symfoniorkestre i tillegg til samtlige norske.

Blant dirigentene Aspaas har samarbeidet med som solist, finnes navn som Brüggen, Sinajskij, Plasson, Karpe, Eggen, Engeset, Gupta og Engegård. Med sistnevnte som dirigent for Trondheim symfoniorkester urfremførte han i 2011 Olav A. Thommessens klaverkonsert nr. 3. Med samme orkester, dirigert av Daniel Blendulf, urframførte han i februar 2016 Terje Bjørklunds første klaverkonsert.

Ved siden av konserter og verdensomspennende turneer er han jevnlig engasjert ved norske og internasjonale festivaler og serier. Høsten 2010 gjorde Aspaas seg bemerket med en serie fremførelser av Debussys 24 preludier komplett, bl.a. i Den Norske Opera. I mars 2013 fikk han sin USA-debut med en solorecital i Carnegie Hall, NY.

Aspaas har et titalls CD-utgivelser bak seg, blant disse internasjonalt kritikerroste solo-CDer med verker av Beethoven, Schönberg, Berg og Webern samt Paul Dukas' samlede klaververker.

Han var en av initiativtagerne og kunstnerisk leder for Vinterfestspill i Bergstaden i årene 1999-2008 samt for 2014.