Linda Hojem fra Verdal er ansatt som mobbeombud for barnehagebarn og elever i grunnskolene i fylket.

Det bekreftet Fylkeskommunen i en pressemelding.

Mobbeombudet er et lavterskeltilbud som skal hjelpe barn som ikke opplever et trygt og godt skole- eller barnehagemiljø. @

Linda Hojem kommer fra en stilling i Inn-Trøndelag PPT, og gleder seg til å ta fatt på nyjobben.

– Jeg ønsker å bidra til at barn og elever opplever å ha det trygt og godt i både barnehage og skole. Jeg synes det er viktig å arbeide mot en mer inkluderende praksis der vi skaper trygge miljø i både barnehage og skole, sier hun.

Hør intervju med Linda Hojem her: