I år går inntektene fra årets TV-aksjon til World Wildlife Fund (WWF) og bekjempelse av plast i havet.

– De aller fleste er klar over at plast i havet er et svært omfattende problem, sier fylkesleder for TV-aksjonen, Janet Rautio Øverland. Hun forklarer at inntektene blant annet skal gå til å løse utfordringene rundt avfallshåndtering i Asia.

– Renovasjon er ikke utviklet der på samme måte som her. Dermed vil det si at det aller meste av plastavfall havner rett i havet.

Digitalt

Som det meste annet blir også TV-aksjonen preget av pandemien.

– Vanligvis foregår innsamlingen ved at bøssebærere går dør til dør og folk gir i all hovedsak penger til formålet den ene søndagen i oktober. I år blir det annerledes, sier Øverland og forklarer konseptet digitale bøssebærere.

– Det fungerer på den måten at du registrerer deg på Blimed.no. Deretter bruker du de digitale kanalene du har tilgang på for å be folk om å støtte formålet.

Åpner mandag

De digitale bøssene åpnes allerede mandag.

– Selve hovedmarkeringen som bindes opp mot NRKs TV-sending, er 18. oktober. Men bøssene blir åpne fram til 1. november. Dette er fordi linkene gjerne blir hengende igjen i sosiale medier, og vi vil at alle som ønsker det skal få mulighet til å gi, forklarer Øverland.

Kontroversielt

Det har vært en del reaksjoner omkring valget av samarbeidspartner for årets TV aksjon.

– Så vidt jeg vet var ikke NRK kjent med at WWF er involverte i et søksmål mot norske kommuner da avtalen ble inngått, sier Øverland.

– Søksmålet handler om disse kommunenes rovdyrpolitikk og har ført til at man enkelte steder føler at det blir feil å støtte en organisasjon som går til et slikt skritt. Øverland sier videre at de har forståelse for at dette kan være problematisk.

– Men vi forholder oss altså til formålet og plast i havet er et tema som er viktig å få belyst.

Meld deg

Janet Rautio Øverland oppfordrer nå alle som har lyst til å registrere seg som digitale bøssebærere.

– Vi vet at det er mange som ser fram til å få besøk under TV-aksjonen. Det er også mange som setter pris på muligheten til kombinere søndagsturen med å samle inn penger til et godt formål. Slik blir det altså ikke i år, men det er likevel muligheter til å gi så det monner og naturligvis også å bidra til å samle inn penger.

Hør intervjuet med Janet Rautio Øverland i avspilleren under: