Heim et annet sted på jord er tittelen på Thomas Brøndbo’s Juleturné. Her tar han med seg et knippe fine musikere rund i Trøndelag. Dette har blitt en tradisjon for Thomas, og i år er også Ingrid Lingaas Fossum med. Hun trakterer Langeleik og gitar. Hun vil tilføre julekonserten en ny dimensjon forteller Thomas.

Bandet består forøvrig av Terje Tranaas, Eirik Øyen og Stig Hollup.

Tradisjon tro er første konsert på turen i Skage Kirke i Overhalla. Kirka hvor Thomas er døpt og konfirmert.

Hør mer om turneen i radiopraten her: