Frivillighetens dag og frivillighetens år. Da var det kanskje på sin plass at også Tydal kommune gjorde stas på det frivillige arbeidet. Og det gjorde de til gangs mandag kveld, med en flott kulturkveld i Tydal kulturhus.

Mikela, Julie, Sandra Elise og Frida med to flotte julesanger. Foto: Andreas Reitan
Mattis og Erik med julerock. Foto: Andreas Reitan
Børge Hanssen ledet kulturkvelden på frivillighetsdagen. Foto: Andreas Reitan

Børge Hanssen ledet kvelden, elever fra kulturskolen bidro med sang, og Marvin Wiseth holdt inspirasjonsforedrag for frivilligheten, som bare han kan.

MARVIN WISETH har inspirert tydalinger før, og gjorde det igjen. Foto: Andreas Reitan

Mer kultur, for Kor Magnon stilte fulltallig opp, akkompagnert av Lars Lien.

Frivillighetsprisen før første gang

Så var det varaordfører Ole Bjarne Østby sin tur. Han delte ut kommunens aller første frivillighetspris til Kafé Posten, "pensjonistkafeen i servicebygget i Ås, som faktisk har vært drevet frivillig i 17 år. Kafeen drives nå av Tydal sanitetsforening og Tydal pensjonistforening, med et eget styre som ansvarig for drifta.

Magnhild Opphaug, leder i sanitetsforening, tok imot prisen på vegne av prisvinneren.

Tydal frivilligsentral er viktig for det frivillige arbeidet i kommunen. - Vi har svært mange dyktige frivillige medarbeidere, sier daglig leder, Oddveig Martine Rotvold.