En gang i måneden blir det frokostmøter på Lysstråle kafe på Røros. Målet er å gi gjestene påfyll, og første foredragsholder var regissør Rulle Smit.

- Foredragene er tenkt til alle som arbeider med mennesker, både i privat næringsliv og i offentlig sektor, sier Ann-Eliz Helld på Lysstråle kafe.

Skuespiller og regissør Rulle Smit holdt det første foredraget. Temaene var kommunikasjon, kroppsspråk og mellommenneskelig forhold: