PRØVEPROSJEKT

Teatertilbudet ved Selbu kulturskole ble satt igang som et prøveprosjekt høsten 2017, og torsdag kveld kan elevgruppa med lærer Elisabeth Maheson vise fram sin første åpne forestilling i Bell Amfi.

"Det var aldri tanken at vi skulle lage masse forestillinger året igjennom, men mitt fokus som lærer har vært å gi elevene et innblikk i en skuespillers verktøykasse," sier Elisabeth Matheson.

Elevene vi snakket med var svært godt fornøyde med opplegget, og de har blitt utfordret både kreativt og i forhold til å åpne opp for andres innspill. Den elevgruppa som avslutter sitt kulturskoleår denne uka er ikke i tvil: de fortsetter til høsten.

VEIEN VIDERE

Tidligere denne uka ble det nemlig bestemt at teaterundervisninga ved Selbu kulturskole videreføres, og samtidig utvides tilbudet med nok en gruppe. Rektor Frode Fredriksen er godt fornøyd med arbeidet som allerede er lagt ned i teatertilbudet, og han har store forventninger til fortsettelsen:

"Vi må følge med i utviklinga. Stadig flere unge ønsker seg et allsidig scenetilbud, og med kombinasjonen av instrumental- og teaterundervisning på plass tar vi et steg i riktig retning." sier Frode Fredriksen.