ALLSIDIG OG ENGASJERT Hun er engasjert senterpartipolitiker, tidligere styremedlem i Sør-Trøndelag Bondelag, aktiv i Bygdekvinnelaget og gründer av Landlig velvære. For å nevne noe. Sissel Berge er høyt og lavt og ei driftig dame som sjelden sitter stille. I sommer har hun lånt Rolset gård av Selbu kommune for å få litt aktivitet i husene igjen. Og her er det mye historie i veggene. Tiden har på en måte stått litt stille her.

"Vi har gjerne full fart framover, og øver oss kanskje på å være i nuet, men det er viktig å også ha fortida med seg," sier Sissel.

TAR I BRUK PLANTENE Sissel vokste opp tett på naturen i Nordfjord, og har fått interessen for naturbruk inn fra barndommen av. Men i tillegg har hun lest seg opp og prøvd seg fram, og kan veldig mye om hvordan man kan nyttegjøre seg av planter. Rundt husene på Rolset gård viser Sissel oss noe av det som vokser og gror, og vi trenger ikke å gå langt. Løvetann, geitrams, mjødurt, brennesle- alt kan brukes på forskjellige vis. Og Sissel deler gjerne av sin kunnskap med oss.

MER RAUSHET Sissel er oppgitt over likegyldigheten hun ser rundt seg.

"Hvordan folk kan gå gjennom livet uten å bli berørt av noe som helst- i den ene eller andre retningen er for meg helt uforståelig," sier Sissel.

"Og vi må få mer raushet her i verden. Raushet med oss selv og raushet med hverandre. Det må være rom for å gå på trynet og trå feil, for så å reise seg og gå videre."

Hør hele intervjuet med Sissel Berge i lydspilleren.