Norsk Senter for Folkemusikk og Folkedans har vedtatt at årets Fagpublikasjonspris skal gå Anders J. Reitan, Einar Gjærevold og John Ole Morten for deres bok "Den store leken Anders Haugen, Spellmann på Rørosvidda".

Rådet for folkemusikk og folkedans opprettet i 2013 en pris for fagpublikasjoner som blir delt ut annethvert år. Fagpublikasjonsprisen har som mål å styrke interessen for fagpublikasjoner med relevans for folkemusikk og folkedans og å gi arbeidet større oppmerksomhet.

Prisutdeleren skriver følgende om vinnerne:

Den rikt illustrerte boka på 287 sider utforsker Anders Haugens (1852-1927) virke som spelemann, komponist, samler, pedagog og kulturformidler. Publikasjonen inneholder en stor samling med noter, i alt 228 slåtter som knytter seg til Haugen og/eller tradisjonsmiljøet rundt ham. Selv om deler av dette materialet er gitt ut tidligere (blant annet gjennom den legendariske notesamlingen 100 norske polsdanser), supplerer Den store leken med et betydelig slåttetilfang, som i tillegg er kontekstualisert og levendegjort på en imponerende måte gjennom mange og detaljerte kommentarer og kildehenvisninger.

De tre forfatterne lykkes med å gi leseren et levende bilde av hovedpersonen Anders Haugen. Samtidig settes det biografiske opp mot flere lag av historisk og kulturell bakgrunn: Verden, nasjonen og lokalsamfunnet. Anders Haugen framstilles med rette som en representant for en gruppe med kulturpersonligheter i norske bygder som fungerte som brobyggere mellom gammel og ny tid i en periode da «nasjonen fant seg selv». Han så verdien av å ta med seg gammel kulturarv inn mot et moderne samfunn, og Den store leken gir i så måte en verdifull framstilling av denne type entreprenører som har vært så viktige for den senere folkemusikk- og folkedansbevegelsen, for våre lokalsamfunn og for det norske samfunnet generelt. Publikasjonen fremstår som et viktig historisk dokument og vil samtidig være et kjærkomment oppslagsverk for den som vil ta i bruk det rike musikkmaterialet fra Ålen og Rørosdistriktet.

Norsk senter for folkemusikk og folkedans gratulerer Einar Gjærevold, Anders J. Reitan og John Ole Morken med Fagpublikasjonsprisen 2019!

Einar Gjærevold (f. 1961) er journalist, forfatter og filmskaper fra Ålen. Einar har mange års bakgrunn fra NRK Fjernsynet. I dag arbeider han hovedsakelig som frilansjournalist – når han ikke lager undervisningsfilmer for videregående skole gjennom sitt eget videoproduksjonsselskap. Einar har skrevet bokverket Gammeldåggåvæla (2013) om Holtålens lokalhistorie, og er redaktør for hjemkommunens lokalhistoriske tidsskrift Oppunder Fjellbandet.

John Ole Morken (f. 1979) er komponist, plateprodusent og folkemusiker fra Ålen. John Ole har utgitt soloalbumet Slåtter fra Hessdalen, Haltdalen og Ålen (2008), ei plate han ble nominert til Spellemannsprisen for. I 2012 medvirket han i Den fjerde nattevakt ved Den norske opera & ballett. Han er en mye brukt pedagog ved Ole Bull Akademiet, fikk Holtålen kommunes kulturpris i 2002, og har hatt Statens kunstnerstipend.

Anders J. Reitan (f. 1936) er forfatter, spellmann, gårdbruker og pensjonert adjunkt. Anders vokste opp i Reitangrenda, som også tidligere har fostret store kulturpersonligheter i Ålen. Han har vært tilknyttet Ålen spellmannslag og Ålen historielag i ei årrekke, og skrevet de historiske romanene Birkebeinerferden (2009) og Jernnetter i juli (2013). Anders mottok Holtålen kommunes kulturpris i 2013, og ble tildelt Kongens Fortjenstmedalje i 2016.

Nea Radio har snakket med to av prisvinnerne, Einar Gjærevold og John Ole Morken: