Flere aktører fra næringslivet i kommunen hadde møtt opp på Væktarstua for å diskutere situasjonen for dagens løyper. Tore Lunden som er leder i næringsforeningen styrte møtet der det ble diskutert hvordan situasjonen er nå og framtiden for scooterløypene.

- Vi var invitert av næringsforeningen for å legge frem status per i dag og litt om den prosessen videre med løypene, sier løypeansvarlig i Tydal snøscooterklubb Erik Tangstad Kirkvold.

Samarbeid med Sverige?

Det ble også diskutert hvilke muligheter kommunen faktisk har når det kommer til scooter løypene og diskusjonene med et samarbeid over grensen til Sverige er noe som flere uttrykte sin begeistring for.

- På lang sikt så håper vi at det kan være en mulighet å kjøre over til Sverige med scooter, sier Kirkvold.