50 år er ingen alder, men allikevel kanskje det siste jubileet dagens bygning hvor Selbu Ungdomsskole holder til får oppleve. Elevene ved skolen produserte en 1.5 timers jubileumsforestilling som ble fremført for allmenheten torsdag kveld. Til stormende jubel og full Selbuhall.

Se bilder lenger opp og hør intervju med Tomas Østbyhaug og rektor Nils Kjøsnes: