– Vi har vært så heldig å få med oss flere interessante foredragsholdere til å belyse den rivende utviklingen som har skjedd gjennom de siste tiårene, sier Per Hvamstad, leder for Pressemuseet Fjeld-Ljoms Venneforening.

Nils Kåre Nesvold, dagens redaktør av det tradisjonsrike Røros-organet Fjell-Ljom, har tatt avisa over fra å være en ukeavis på papir til å bli høyst tilstedeværende også på nett. Fjell-Ljom, i likhet med de fleste av dagens aviser, har ikke lenger deadline bare knyttet til papirutgivelsen. Nå er de våkne for nyheter – og dialog med leserne så å si døgnkontinuerlig.

Lars Os er odelsgutten fra Os som brått dukket opp på skjermen da NRKs faste korrespondenter ble hjemkalt fra USA da pandemien slo til. Lars gjorde en så god jobb som reporter at han fikk tilslag på søknaden om å bli NRKs neste korrespondent i Washington. Under seminaret vil han fortelle blant annet om hvordan han arbeider som one-man-team i det krevende nyhetsbildet i Amerika.

Marit Brandsnes er lærer i grafiske fag ved Arbeiderbevegelsens Folkehøyskole i Ringsaker. Hennes elever er så unge at de ikke selv har opplevd hvordan livet var før Internett, smarttelefoner og sosiale medier. Marit benytter settekasser med løse typer, gamle trykkemaskiner og forrige generasjons teknikker for å lære elevene grunnleggende dialog.

Liv Maren Mæhre Vold er redaktør for nettavisene Tynsetingen, Alvdal midt i væla og Folldalsportalen. Der har de tatt utviklingen enda et skritt videre og helt kuttet ut papirutgavene. Som rene nettaviser er de med å sette dagsorden i lokalsamfunnet 24 timer i døgnet.

Seminaret holdes i Bergstadens Hotel fredag 24. september kl. 16. Styreleder i Pressemuset Fjeld-Ljoms venner, Per Hvamstad, vil innlede og være møteleder sammen med Jan Erik Øvergård.

Samme uke har den flittige dugnadsgjengen i Venneforeningen samling i avishuset. Dagene brukes til vedlikehold av det tekniske utstyret og trykking av årets museumsavis, landets eneste avis som fortsatt trykkes ved hjelp av blysats.

Lørdag 25. september er det åpen dag i Pressemuseet, og alle er velkommen til å komme og se hvordan aviser ble produsert før moderne trykketeknikk og internett gjorde sitt inntog i mediebildet vårt.