Prosjektet heter «Litterære pusterom – Shared reading for større livskvalitet.» «Shared reading» er en metode fylkesbibliotekene har tro på at engasjerer folk.

Målet er mer lesing, mer leseglede og mer livskvalitet.

Enkel metode

Metoden er enkel. Den går ut på å lese en skjønnlitterær tekst høyt i en gruppe, for så å ha en samtale om teksten etterpå. Det er en leseleder som styrer gruppen. Først leser gruppen en novelle, så et dikt. Fokuset i samtalen er ikke på litterær analyse, men på opplevelsen av teksten. Vi undrer oss sammen. Målet er ikke å komme fram til en felles tolkning, men å bringe inn forskjellige perspektiv og opplevelser av teksten, slik at vi utvider opplevelsen for hverandre. Vi leser for å bli klokere på oss selv – og andre.

Hva skal skje nå?

Fylkesbibliotekene ønsket seg en tre-årig prosjektperiode i Trøndelag og Møre og Romsdal. Planen er å utdanne leseledere som kan lede de litterære pusterommene på bibliotek, institusjoner og lavterskel møteplasser, gjerne også på videregående skoler i samarbeid med skolebibliotekene. - Vi ønsker å nå ut til et mangfold av deltakere, inkludert folk som ikke har lest mye fra før. Nå trenger vi mange dedikerte leseledere, som får opplæring og veiledning av oss, sier leder for fylkesbiblioteket, Hildegunn Hestnes.

Har tro på nyvinningen

Også May Britt Lagesen, som er leder for hovedutvalg for kultur, er svært fornøyd.– Dette er både bra kulturarbeid og en viktig folkehelseinnsats. Å gjøre god litteratur lett tilgjengelig gjennom fine møtestunder må bli bra. Jeg gleder meg til å delta, sier Lagesen. - Det betyr enormt mye for oss å få støtten fra Sparebankstiftelsen. Nå kan vi ta i bruk en helt ny metode for å gi folk gode litteraturopplevelser, sier leder for fylkesbiblioteket, Hildegunn Hestnes.

Styreleder i Sparebankstiftelsen SMN Anne-Brit Skjetne begrunner gaven med å få flere til å finne verdi i å lese bøker. Stiftelsens styre har tro på at prosjektet som baserer seg på metoden Shared Reading, vil gi denne effekten.

Fylkesbiblioteket søker nye samarbeidspartnere

Folkebibliotekene blir viktige medspillere i prosjektet. I tillegg håper vi at videregående skoler, helseinstitusjoner, utdanningsinstitusjoner og frivillige organisasjoner kan bli gode samarbeidspartnere. Vi ønsker også at dette skal bli en nasjonal satsing, der Nasjonalbiblioteket og andre nasjonale aktører kan være gode medspillere.

Målet er at alle kommuner i Trøndelag og Møre og Romsdal skal tilby Litterære pusterom i løpet av prosjektperioden og etablere det som varige tilbud, og at dette blir en nasjonal satsing, sier leder for fylkesbiblioteket i Trøndelag, Hildegunn Hestnes.