I begrunnelsen for prisen, står det at Jorunn og Bjørg har over lang tid, og primært på frivillig basis, lagt ned en innsats som helt konkret har bidratt med bevaring og tilbakeføring av biologisk mangfold og verdifull natur, både nasjonalt og internasjonalt. Arbeidet de har gjort med sibirstjerne er et eksempel på norsk naturvern i praksis.

– På vegne av kommunen vil jeg gratulere Jorunn Sakrisvoll og Bjørg Sakrisvoll Sundt med årets miljøpris. De får prisen for et langvarig og dedikerte engasjement for å bevare den utryddningstruede og freda arten sibirstjernen, sier ordfører Isak Veierud Busch.

Han legger til at i 1975 talte Jorunn 4 sibirstjerner på Sakrisodden.

– I 2022 talte Bjørg 2223. Det kan vi takke prisvinnerne for, sier han.

Vokser kun på Sakrisodden

Sibirstjerna er en av Norges absolutt mest sjeldne planter, og er også kommuneblomsten til Røros.

Det eneste kjente voksested i Norge er Sakrisodden. Den ble første gang observert ved Aursunden i 1897 og funnet var beskrevet som svært sensasjonelt.

Planten er konkurransesvak og vokste stort sett i åpne grusflekker i strandsonen der det var lite konkurranse fra andre planter.

Fredet i 1915

Etter at planten ble kjent var det mange ivrige botanikere som kom til Aursunden for å se med egne øyne, men dessverre også samle inn planten til sine samlinger. Det hjalp ikke at planten ble fredet i 1915.

Samtidig ble Aursunden regulert både i 1895 og 1923, noe som førte til unaturlig store svingninger i vannstanden og planten fikk problemer med å overleve.

På 1950‐tallet var det bare to kjente voksesteder igjen; Sakrisodden og Tamneset. På grunn av nydyrkinger var det mot slutten av 1960‐tallet kun en håndfull planter igjen på Sakrisodden.

Hør intervju med naturforvalter i Os, Røros og Holtålen Ragnhild Trønnes: