Kommunalsjef for oppvekst i Røros, Reidun Joten, ser fram til å åpne den samiske barnehagen på Røros i midten av august.

Torsdag gikk formannskapet i Røros enstemmig inn for å opprette en samisk barnehageavdeling fra høsten.  Avdelingen legges til Ysterhagaen barnehage og vil få tre ansatte.

Les også: Ja til samisk barnehage

- Det er viktig for kommunen å ivareta bestemmelsene i barnehageloven om samisk opplæring nå - også fordi det er så mange barn under skolepliktig alder med sørsamisk opprinnelse i Røros, Reidun Joten: