Selbu Videregående Skole har samarbeid med kulturskolen og har knyttet til seg John Oddstein Aune og Knut Erik Jensen som lærere.

Skolen håper at dette skal bli et prosjekt som inkluderer alle linjene på skolen frem til man står med en ferdig forestilling. Det trengs både elektrikere og snekkere som kan lage sceneløsninger i tillegg til de som skal være med å gjennomføre forestillingen.

Hva slags forestilling det blir er de ikke sikre på enda. Det er elevene som i størst grad skal være med å bestemme både hva slags forestilling det skal være og innholdet i den. På den måten håper man at de skal få mest mulig eierskap til prosjektet.

Hør intervjuet med Hilde Andreassen, John Oddstein Aune og elev Åsmund Solli her: