– Det er viktig å utvikle læremidler på alle tre samiske språk, behovet for nye og oppdaterte læremidler er stort. Jeg er fornøyd med at vi har prioritert nye læremidler både til samisk første- og andrespråks elever, sier sametingsråd Mikkel Eskil Mikkelsen.

Nå igangsettes produksjon av læremidler i sørsamisk for 1.- 4 klasse, grunnopplæring i lulesamisk som andrespråk og nordsamisk som andrespråk for videregående skole.

– Nå har vi blant annet valgt å prioritere de prosjektene som blir ferdige i underkant av to år. Vi får ofte tilbakemeldinger fra samiske lærere og foreldre, om at de ikke er fornøyd med den manglende læremiddelsituasjonen. Sametinget er særlig fornøyd med at digitale prosjekter planlegges ferdigstilt innen to år, sier sametingsråd Mikkel Eskil Mikkelsen.

Prosjektene er innenfor prioriterte fag, som læremidler til samisk, på nord-, lule- og sørsamisk, og særskilte tilrettelagte læremidler.

I år har Sametinget mottatt søknader på 77,6 millioner kroner til utvikling av samiske læremidler, og nå er første del behandlet. De resterende søknadene blir behandlet i løpet sensommeren.

Foto: Skjermbilde fra oversikt.