På 60-tallet var bygda Malm i Steinkjer i front på infrastruktur og skole. Jernmalmen viste seg å være en gullgruve for det lille tettstedet, og Fosdalen Bergverks Aktieselskab var i sin tid Norges nest største jerngruver.

En spennende utvikling

Gruvevirksomheten i Malm var i uavbrutt drift fra 1906 til 1989, da gruveselskapet ble slått konkurs. Gruvedriften ble forsøkt videreført av Nye Fosdalen Bergverk AS, som var i virksomhet fra 1990 til 1997, men uten hell.

Etter dette opplevde Malm fraflytting og en forvitring av glanstiden på 60- og 70-tallet, og tettstedet var i forfall. Men nå er det ny giv i bygda. Nå er det tilflytting igjen og etablering av ny næring.

Fredag sendte Nea Radio ettermiddagssendinga fra det gamle gruveområdet i Malm. Rett ved amfiet der du i disse dager kan få oppleve forestillingen "Eplene i Messehagen".

Hør intervjuene fra sendingen her: