Rørosmuseet og Stiftelsen Elden samarbeider om årets foredragsserie, som har fått navnet «Krig». Det er i anledning 300-årsjubileet at museet og Elden vil gi publikum en mulighet til å lære mer om krig gjennom fem foredrag.

Foredragene holdes i utstillingsavdelingen «Røros 1718» med Svein Eggans fotografier fra Elden og Stian Tranungs illustrasjoner om krigen på Røros.

Det første foredraget er fredag 27. juli og holdes av Frode Lindgjerdet, som skal snakke om krig og Armfeldt. Han er historiker, forfatter og jobber ved Rustkammeret i Trondheim.

Geir Pollen skal snakke om krigen og Røros i lys av felttoget til general Armfeldt. Foto: Morten Brun

– På Rørosmuseet skal han snakke om Armfeldts hærtog i et internasjonalt perspektiv og felttogets konsekvenser for sivilsamfunnet, skriver Rørosmuseet og Elden i ei pressemelding.

Dagen etter er det forfatteren bak boka «Armfeldts Arme», Geir Pollen, som skal holde foredrag.

– På Røros skal han snakke om krigen og Røros i lys av felttoget til general Armfeldt.

Mandag 30. juli skal utenrikskorrespondent i TV2, Fredrik Græsvik, snakke om krig og media.

– Fredrik Græsvik har dekket væpnede konflikter og krig i Asia, Europa og Afrika i 26 år. Han har hatt et spesielt ansvar for TV 2s Midtøsten-dekning, og er utdannet statsviter og journalist.

Torsdag 2. august holder Per Elvestuen, styreleder i Veteranforbundet SIOPS (Skadde i internasjonal tjeneste), foredraget «Krig og soldater».

Liv Tørres er direktør for Nobels Fredssenter. Foto: Erik M. Sundt / Nobels Fredssenter

– Elvestuen skal snakke om norske veteraners lange kamp for anerkjennelse av krigens kostnader av soldatenes innsats og offer i det norske samfunnet. Han er selv veteran fra Libanon, Bosnia og Afghanistan.

Det siste foredraget er det Liv Tørres som står for. Hun er direktør ved Nobels Fredssenter, og har tidligere vært generalsekretær og utenlandssjef i Norsk Folkehjelp.

– Tørres har også vært politisk rådgiver for arbeids- og inkluderingsminister Hanne Bjurstrøm (Arbeiderpartiet) og har lang fartstid også fra Forskningsstiftelsen Fafo, Universitetet i Oslo og Norges Forskningsråd.