Dammen og Prestegårdshagen

Tiltakene består av restaurering av hagene, bevaring av gamle hageplanter og utprøving av nye. I tillegg kommer aktiviteter for barn og unge og generelt et bredere engasjement i lokalsamfunnene for disse hagene. På Værnes skal pengene blant annet gå til nye planter, kurs, tilrettelegging av lysthus, bedre skilting og jubileum for Ole Vig.

Fantastisk nyhet

- For oss er tildelingen en anerkjennelse av det gode arbeidet som er lagt ned i hagen over flere år, ikke minst av frivillige fra museets venneforening, sier museumsleder Jon-Arild Johansen. -Videre gir den oss muligheten til å satse på videreutvikling av hagen. Vi skal bruke pengene godt, blant annet skal vi tilrettelegge bedre for barn og unge og vi skal drive kunnskapsutvikling gjennom nyplanting og kurs. Prikken over i-en blir en ekstra markering av 200-årsdagen til Ole Vig i 2024 - stjørdalingen som satte spor etter seg i norsk skolehistorie som vi kan se den dag i dag.

Schübelers hager er en del av foreningen KVANN - Kunnskap og Vern av Nytteplanter i Norge. Styreleder Merete Furuberg synes dette er en fantastisk god nyhet.

- Støtten fra Sparebankstiftelsen DNB vil bety veldig mye for alle de gamle hagene, for lokalsamfunn og menneskene som er aktive der. Vi får nå nye muligheter til å ta vare på historiske hager over hele landet og engasjere barn og unge - det er viktig å vise dem hvor maten kommer fra og hvordan den dyrkes, legger hun til.

Nettverket

Nettverket Schübelers hager ble startet i 2021 og har på kort tid fått mer enn 40 medlemmer over hele landet. Mange av dem er knyttet til museer eller gamle prestegårder, men også private hager med historie er med. De vel etablerte hagene hjelper de nye i nettverket med råd og dåd for å ta vare på både plantene og historiene.

- Vi går forsiktig fram, og starter med registrering av gamle planter og hageelementer, forteller Furuberg. Dernest lages en hageplan og senere en skjøtselsplan. Mange av de gamle prestegårdshagene har vært viktige for lokalsamfunnet, men har falt ut av aktiv bruk de siste årene. Nå skal de gis nytt liv basert på sin egen historie, der lokale krefter er aktivt med.

Fredrik Christian Schübeler (1815 - 1892) var botaniker og professor ved Universitetet i Kristiania og direktør ved Botanisk hage på Tøyen. Han organiserte et nettverk av forsøkshager over hele landet for å prøve ut nye nytteplanter. I motsetning til de fleste professorer mente Schübeler at forsøksdyrking av økonomiske planter var den viktigste rollen til den botaniske hagen.

KVANN

Foreningen KVANN - Kunnskap og Vern av Nytteplanter i Norge ble stiftet i 2016 og er en nasjonal interesseorganisasjon for bevaring av plantemangfold. KVANN jobber for å ta vare på gamle norske nytteplanter, men prøver samtidig ut nye spennende vekster i forskjellige landsdeler fra kysten til fjellet og fra Lindesnes til Nordkapp.

- Dette kan gjøre oss bedre rustet til å møte klimaendringene. Klimavennlig og lokal matproduksjon er viktig med tanke på økt matberedskap, sier Merete Furuberg.

KVANN prøver ut nye flerårige grønnsaker og skogshageplanter, spesielt i fjellet og Nord-Norge, hvor det er store muligheter for økt grønnsaksproduksjon. Et av tiltakene er etablering av et nettverk av demonstrasjons- og forsøkshager over hele landet.

Museumsleder Jon-Arild Johansen er strålende fornøyd med midler til Prestegårdshagen.