I en pressemelding fredag kveld, heter det at at som følge av den pågående situasjonen rundt covid-19, har Røros Pride bestemt at regionens første Pride og alle arrangementene utsettes til våren 2021. Røros Pride kommer tilbake med dato.

– Vi synes det er leit at vi må avlyse årets debut for Røros Pride, men mener at det er det eneste riktige å gjøre på dette tidspunkt. Vi skal ta vårt samfunnsansvar alvorlig og bidra til at smitten ikke sprer seg, sier Hans Oddvar Stuenes, leder av Røros Pride.

Røros Pride skulle etter planen arrangeres i perioden 25. til 31. mai, med parade lørdag 30. mai.

– Per dags dato kan vi som alle andre si lite om hvordan situasjonen er i slutten av mai. Vi har gjort våre vurderinger, og har etter samtaler med Røros Kommune og våre samarbeidspartnere kommet til at en utsettelse er fornuftig, sier Stuenes.

Alt arbeidet som Røros Pride har gjort til nå vil videreføres til 2021, og organisasjonen består. Om forholdene tillater det utover i 2020 ønsker vi å få til mindre arrangement som sosiale treff, dugnad på Skistuggu og lignende. Det kommer vi tilbake til, sier han.

Han vil samtidig takke alle som har engasjert seg i Røros Pride så langt, og oppfordrer samtidig til videre deltakelse inn mot 2021.

– Nå må vi stå sammen for å stoppe covid-19 og være solidariske med hverandre i tiden fremover. Røros Pride er med i dugnaden og gleder oss samtidig til Pride våren 2021, avslutter Stuenes.