2016 var et godt år for Rørosmuseet med en besøksøkning på sju prosent.

I fjor besøkte 58.181 personer Rørosmuseet mot vel 54.000 året før.

- De siste ti åra har det vært en jevn og fin økning. Årsaken har sammenheng med det som skjer på Røros generelt. Men fokus på de kulturhistoriske verdiene har hatt stor betydning, sier direktør Odd Sletten.

Smelthytta åpnet i 1988 og  i 1989 var det mer enn 82.000 besøkende. De dårligste åra var besøket på rundt 40.000 personer i året.

Sletten sier at Rørosmuseet jobber kontinuerlig med å fornye seg.