I 2011, fikk Trøndelag et eget matmanifest, som den første regionen i verden. Dette både forplikter og begeistrer og mange aktører framsnakker maten og råvarene fra Trøndelag. Det gjør maten synlig i mange sammenhenger, og gir stolthet og identitet både innen landbruket og sjømatnæringen.

Hva forplikter Selbu kommune seg til; med å signere dette dokumentet?

– Dette er en overordna avtale som sier at vi skal støtte opp under lokalmat, markedsføre og bruke det aktivt. For oss er det viktig å bygge opp under den her næringa. Selbu har jo kanskje ikke hatt så mange, men nå vokser det etter en en mengde. Det kjem etter folk med kjøtt, kjem etter folk med honning, og det kjem etter folk på egg, ikke minst, det har vi blitt veldig stor på no. Og så har vi dem som har kommet seg veldig høyt opp som innafor sjokolade; der har vi et veldig godt eksempel. Og så Lykkemat, Tine Meieri og bakeriet, ikke minst. Mange har fått det her fra hobby til hovednæring, som er kanskje den største utfordringa innenfor denne bransjen her.

Hvordan vil dere jobbe med å fremme Selbu sine råvarer i framtida?

– Føle vi e´ veldig god på å ta med fælk´ ut, vise dem ka´ vi har. Vi bruke dem aktivt i gaveoverrekkelser, men æ tru vi kan bli litt rettar med å få det inn i opplæringa; i barne- og ungdomskole, sier en engasjert ordfører Ole Morten Balstad.

Oi! Trøndersk Mat og Drikke baserer sin virksomhet på Trøndersk Matmanifest – en bærebjelke for alle aktiviteter og prosjekter. Matmanifestet skal skape merverdi ved å bevare, styrke og videreutvikle trøndersk matproduksjon og matkultur gjennom å bevisstgjøre enkeltmennesker, organisasjoner og bedrifter. Gjennom det skaper det trønderske matmanifestet stolthet og identitet.