Trøndelag fylkeskommune

Som første region i Norge har Trondheim - Trøndelag i 2022 fått status som European Region of Gastronomy. Det er på ingen måte en hyllest ene og alene til Michelin-restauranter, hvite duker og høye glass – selv om det også hører med i totalbildet. European Region of Gastronomy er snarere en hyllest til lokal mat og lokale spesialiteter. En hyllest til en region som tar lokal matproduksjon på alvor gjennom hele verdikjeden. Det er en hyllest til bøndene og fiskerne og oppdretterne som nennsomt tryller fram de lekreste råvarer i hver en krik og krok av regionen – til kokkelauget som vet å utnytte lokale råvarer av verdensklasse i sitt arbeid.

Trøndelag har over 200 produsenter av mat- og drikkespesialiteter, side om side med foredling i stor skala. Trøndelag er foregangsfylke på økologisk melk og kjøtt og i norgestoppen av lokalmat- og drikke med merket Spesialitet. Over 130 trønderske produkter har dette merket, og blant dem finner vi pinnekjøtt av reinsdyr, granola med urkorn, tjukkmjølk-is med tyttebær, og stolte bryggeriprodukt som røyklagt øl og Den gylne Aquavit.

European Region of Gastronomy er et europeisk program i regi av International institute of gastronomy, culture, arts and tourism (IGCAT). Programmet skal bidra til å synliggjøre regionenes kultur og mattradisjoner internasjonalt, skape utvikling og bygge regional identitet og stolthet.

I Trøndelag pågår nå en stor planleggingsdugnad. I ERG-året 2022 skal vi løfte matregionen Trøndelag til neste divisjon. Vi skal mobilisere til bærekraft, kunnskap og fellesskap. Det store mat- og bærekraftsåret skal feires i 365 dager med aktiviteter i alle 38 kommuner.

Målene for Trondheim - Trøndelag som europeisk matregion:

I prosjektet Trondheim - Trøndelag som europeisk matregion er det definert fire delmål. Hvert av delmålene ledes av ressursgrupper som arbeider med ulike aktiviteter.

Delmål 1: Bli en internasjonalt ledende matregion

Hovedaktiviteter:

- Kobling mellom det urbane og rurale: Trøndersk Matfestival og Trøndersk Matfestival – Et sted nær deg med 300 aktiviteter over hele Trøndelag med unike mat- og drikkeopplevelser i produsentenes nærmiljø. Vi utfordrer blant annet produsenter- og utstillere til å presentere produktene og nettsidene sine på engelsk.

- Vi planlegger ulike gjestespill av nordiske- og europeiske kokker.

Delmål 2: Bli en internasjonalt kjent og anerkjent matdestinasjon

Hovedaktiviteter:

- Vi har laget en European Region of Gastronomy-sertifisering. Trønderske produsenter, vertskap, arrangører og støttespillere kan registrere seg, og forplikter seg dermed til å fortelle de gode historiene om hvor maten deres kommer fra – i menyer og på sine nettsider.

- Vi samarbeider med PR-byrå i UK for å nå og lokke målgruppen foodies i det britiske markedet til Trøndelag.

Delmål 3: Øke verdiskaping i bærekraftige matsystem gjennom å koble produsenter og kunnskapsmiljø

Hovedaktiviteter:

- Kobling mellom forskning og næring: Vi har startet et forprosjekt der vi skal skape, lære og utvikle kunnskap om matsystem i Trøndelag i samspill mellom mat- og kunnskapsmiljø.

- Historiefortelling: Vi har laget ei liste med gode caser fra Trøndelag som viser bærekraft og samspill mellom forskningsmiljø og næringa.

Delmål 4: Bli ledende i landet på å rekruttere til matproduksjon og reiseliv

Hovedaktiviteter:

- Vi arbeider med et kompendium for kursing av mat- og helselærere for å øke kompetansen om matregionen i Mat- og helsefaget.

- Omdømme og mobilisering: European Young Chef Award, som ble arrangert i Portugal 26. november 2021, og ble vunnet av Trøndelags kandidat Espen Laumann.

Andre aktiviteter i prosjektet

I tillegg til de fire delmålene, arbeides det også med forskjellige kampanjer for Trondheim - Trøndelag som europeisk matregion i 2022:

  • Dyrkingskampanjen

Det skal spire og gro i hele Trøndelag. Familier, enslige, unge og gamle skal få mulighet til å dyrke på urbane dyrkingstomter. Barnehagebarn og skoleelever skal dyrke sammen i barnehagen og på skolen, og få et forhold til hvor maten kommer fra.

  • Operasjon matdag

I april 2022, skal barn og unge med mat- og helsefag på skolen, kunne dra på bedriftsbesøk til produsenter og matforedlere i sin kommune.

  • Spis sammen

Vi vil dyrke fellesskapet gjennom en rekke arrangement; vi vil blant annet lage verdens største langbord, etablere pop-up-restauranter og servere mat i uvante omgivelser.

Regionale delprosjekt

Regionene i Trøndelag arbeider også med mobilisering i forbindelse med det trønderske matåret 2022. Kan Fosen utvikle en lokal mathub for felles lokal produksjon og distribusjon? Og kan lakseregionen ta verden med storm via Tik Tok? Dette er noe av det det jobbes med, og i alle regionene er det stor aktivitet med fokus på kompetanseheving, synliggjøring og utvikling av lokale produsenter og foredlere.