I Hommelvik markeres Arbeidernes internasjonale kampdag mer ettertrykkelig enn andre steder. En hel uke settes av til å feire, markere og informere om arbeiderbevegelsen som står svært sterkt i Malvik-bygda.

I fjor måtte det hele avlyses. Derfor blir festivalen ekstra omfattende og kjærkommen i år, melder arrangørene.

Åpningen skjer fredag 23. april og fram til selve dagen står høydepunktene i kø, selvsagt tilpasset de til en hver tid gjeldende smittevernregler.