Stiklestad Nasjonale Kultursenter og "Spelet om Heilag Olav" er den trønderske representanten i arbeidsgruppa kulturstatsråden nå har bedt om innspill.

– Jeg er takknemlig for at så mange med variert arrangørfaglig kompetanse har takket ja til å sitte i gruppa. Det er viktig at vi får dette på plass slik at vi allerede nå kan planlegge for ulike scenarier for sommeren, i tett dialog med helsemyndighetene, sier kultur- og likestillingsminister Abid Q. Raja.

Arbeidsgruppa skal både gi innspill til praktiske løsninger for å gjennomføre et arrangement innenfor gjeldende smittevernregler, og forslag til løsninger som gjør det mulig å åpne for et større publikum enn det som hittil har vært mulig under Covid-19-pandemien.

Stiklestad er et av mange populære reisemål i Trøndelag. Foto: Espen Storhaug

Størst mulig bredde

– Det er mange ulike arrangementer som foregår om sommeren. Derfor har jeg vært opptatt av at det må være en størst mulig bredde i arbeidsgruppa, samtidig som det må jobbes effektivt. Jeg er glad for at vi har representanter for de store festivalene, i tillegg til at også andre deler av både kultur-, frivillighet- og idrettssektoren er med i dette arbeidet, sier Raja.

- Gruppas arbeid vil pågå så lenge det er behov for råd og drøftinger knyttet til dette feltet fram mot sommeren 2021. Gruppa kan rådføre og knytte til seg andre ressurspersoner ved behov, heter det i ei pressemelding.

Her er Rajas arbeidsgruppe

Bergen Live / Live Nation, Vestland (leder) Øyafestivalen, Oslo Stiklestad Nasjonale Kultursenter ("Spelet om Heilag Olav"), Trøndelag Ekstremsportveko på Voss, Vestland Norway Cup, Oslo Norsk Litteraturfestival, Lillehammer, Innlandet Riddu Riđđu, Manndalen i Kåfjord, Troms og Finnmark Dyrsku'n, Seljord, Vestfold og Telemark Stiftelsen Skjærgårds, Kragerø, Agder

Ønsker innspill: Kulturminister Abid Raja (V) vil ha innspill. Her sammen med leder i Stjørdal Venstre, Leif Eggen. Foto: Anne Gundersen