Klima- og miljødepartementet

Programmet heter «World Heritage Leadership Programme», og Norges støtte innebærer at det finansielle bidraget videreføres for seks nye år, fram til 2028.

Målet med verdensarvkonvensjonen var å identifisere kultur- og naturarv av universell verdi, for oppføring på verdensarvlisten. I dag er 1121 steder definert som verdensarv, og åtte av disse ligger i Norge. Områdene er så viktige at partene til verdensarvkonvensjonen har forpliktet seg til å ta vare på dem og videreføre dem til fremtidige generasjoner.

-Vi erfarer nå at det er behov for å styrke innsatsen for å ivareta verdensarven. Gjennom fornyet støtte til World Heritage Leadership Programme ønsker vi å bidra til å styrke og dele kunnskap om hvordan best beskytte verdensarven, og å gjøre denne kunnskapen tilgjengelig for alle som har et ansvar, sier klima- og miljøminister Espen Barth Eide i ei pressemelding.

50-årsjubileum i Bergen

Formelt inngås avtalen mellom Norge og verdensarvkomiteens organer Iccrom og IUCN den 21. september 2022, under World Heritage Leadership Forum i Bergen. Bryggen i Bergen er ett av Norges åtte verdensarvsteder, og World Heritage Leadership Forum er Norges offisielle markering av verdensarvkonvensjonens 50-årsjubileum.

-Vi vet ikke alltid hvor verdifullt og betydningsfullt noe er for oss før det er borte. Verdensarven er det ypperste verden har av kultur- og naturarv, og hjelper oss å forstå menneskeheten. På en klode med kamp om arealene betyr det mye at vi har definert verdensarven vår og gitt den internasjonal beskyttelse, sier klima- og miljøminister Espen Barth Eide.