Mye har blitt gjort i Hammersbukta de siste årene for å gjøre det til et hyggeligere og mer tilgjengelig friområdet. Blant annet er det bygd nye turveier i skogen og det er laget en rekke nye rasteplasser som er tilgjengelig til bruk. Hammersbuktas nye tilskudd er noe overaskende, det er nemlig blitt plassert ut geiter for beite i området, som en del av et annet prosjekt Stjørdal kommune har søkt midler til, kalt tiltak for ville pollinerende insekter.

– Vi snakket om hvordan vi kunne rekke over et større areal av de kommunale friområdene og hvordan ta hånd om disse på en bedre måte, forteller bygartner Elin Aune. Så oppdaget vi i fjor at virtuell inngjerding av geiter endelig var godkjent, og da begynte vi å jobbe mot å få ting i boks. Resultatet er at nå i år, for første gang på veldig lenge, er det geiter på beite i Hammersbukta.

Et virtuelt gjerde innebærer at inngjerdingen er tegnet opp på et dataprogram, mens geitene er utstyrt med en GPS-sender. Når de nærmer seg grensen får de et lydsignal fra det som ser ut som bjellen deres, når de helt bort til gjerdet får de et lite strømstøt, tilsvarende det de ville fått om de gikk seg på et vanlig strømgjerdet.

Saken fortsetter under lydklippet

Kan komme geiter på andre friområder

I første omgang er det kun i Hammersbukta turgåere kan møte geiter, men fungerer dette som Stjørdal kommune håper er det muligheter for at det kan komme geiter på andre friområder også.

Det var John Fornes som kom opp med denne ideen og som har jobbet med å følge dette prosjektet opp.

– Vi er spente på om dette fungerer som vi tenker, fordi det er jo som sagt et ledd i tilretteleggingen av ville, pollinerende insekter. Vi ønsker å få frem floraen som er matfatet til disse insektene, sier Aune, og legger til at de vurderer å gjøre det samme i andre friområder hvis dette viser seg å lykkes i Hammersbukta.

– Vi må se hvordan det går der til å begynne med, men vi har drodlet litt rundt om å gjøre noe tilsvarende i Tønsåsen og på den nye friluftseiendommen Holmberget ved Sutterø. Kommunen har flere grøntbelter som kan være aktuelle.

Håper det også er litt stas for turgåerne

Geitene som beiter i Hammersbukta er lånt av Vegard Vigdenes, så de kommer fra Vigden i Forradal. De har nå stått på området i en uke og har så langt ikke bydd på et eneste problem.

– Vi håper jo det også kan fungere som en litt gøyal attraksjon og at det er litt stas for de som besøker Hammersbukta, smiler Aune. – Det er 5 voksne geiter og 1 killing, de er veldig beskjedne og holder seg stort sett for seg selv, godt gjemt i skogen. Jeg tror det er mange som har gått tur i området den siste uken og ikke sett en eneste geit. Vi har i vertfall så langt ikke fått en eneste tilbakemelding, verken positive eller negative. Men vi håper jo at det skal gå bra videre.

Geitene befinner seg på Håmmårsberget og skogområdene fra den asfalterte turveien og opp mot dyrket mark, fra Hammarsbekken og ut mot kaia.

– Så om noen ønsker å benytte seg av området uten å treffe på geiter er dette også fult mulig, forsikrer Aune.

– Det har fungert veldig greit så langt, de holder seg innenfor gjerdet og vi får få beskjeder om at de nærmer seg grensen. Så det er ingen problemer, de holder seg på plass. Og fortsetter det slik ser vi at muligheten er der for at dette kan brukes på flere av kommunens friområder.