I 2018 ble det lånt ut 2,27 millioner bøker, lydbøker og filmer fra bibliotekene i Trøndelag. Det er en liten nedgang på 0,3 % fra 2017. Sammenlignet med 2015/2016 er det derimot oppgang. Barnebokutlånet økte med 5,7 % til 1 mill bøker. Det utgjør 44 % av bibliotekenes utlån, andelen har økt fra 39 % i 2015.

Fylkesbiblioteksjef Hildegunn Hestnes mener at den viktigste forklaringen er at foreldre blir stadig mer bevisst på hvor viktig leseopplevelser er for barn. - Sommerles-kampanjen for barn, som alle bibliotek har deltatt i, har også vært viktig.

De bibliotekene med størst samlet utlånsvekst var Rennebu (100 %), Hitra (42%) og Vikna (26 %). På Rennebu finnes forklaringen i nye, sentrale lokaler.

Selbu passerte 41.000 utlån i 2018 og brøt dermed den magiske grensen på 10 utlån pr innbygger. Den toppnoteringen deler de med Meråker.

Nesten 100 000 trøndere brukte lånekortet sitt i fjor. Disse 99.296 personene utgjør 21,6 % av befolkningen. Andelen aktive lånere er lik i nord og sør. Hvis utlånet skal fordeles på hele befolkningen lånte hver trønder 4,9 bøker i 2018. I Trondheim, som står for 46 % av utlånet i fylket, var totalutlånet stabilt på 1,04 millioner, mens andre indikatorer økte: mer besøk, mer barnebokutlån og flere arrangement.

Bibliotekene registrerte 2,6 millioner besøkende i 2018. Størst vekst så vi i Malvik, som innviet nytt, flott bibliotek i Hommelvik og økte besøket med 60 %.

Flest aktive lånere og høyest utlån pr innbygger, finner vi i bygdekommuner som har slått sammen skolebibliotek og folkebibliotek: Bjugn, Høylandet, Meråker, Inderøy og Holtålen.

Utlånet av 56 800 e-bøker utgjør 2,5 % av totalutlånet.

Antall arrangement i bibliotekene har økt fra 2600 i 2017 til 6500 i 2018. Dette er både et uttrykk for større aktivitet, og at stadig flere bibliotek teller besøk til og fra skoleklasser som arrangement – i tråd med statistikkveiledningen fra Nasjonalbiblioteket. Tallene tyder på hektiske bibliotekhverdager.