Destinasjon Røros

– Det var så nære, men Røros tapte konkurransen om å bli opptakssted for nyinnspilling av Tre nøtter til Askepott helt på målstreken, sier Solveig Sigmond Ræstad, filmkommisjonær i Midgard Film Commission Norway.

Sigmond Ræstad jobber for å få store film- og dramaproduksjoner lagt til regionen, Trøndelag og Innlandet. Hun forteller at Røros har en unik kombinasjon med varierte locations, har muligheter til å fasilitere en filmproduksjon, både når det gjelder bosted og infrastruktur, og så er Røros kjent som et filmvennlig sted og ett av de bedre stedene å spille inn film i Norge.

AFCI, A study for the Association of Film Commissioners International by Olsberg, er en internasjonal undersøkelse som tar for seg de viktigste faktorene for å lykkes med en filminnspilling, og denne peker nettopp på et steds filmvennlighet som en av fire nøkler til suksess.

– Her har jo Destinasjon Røros og Røros kommune spilt en viktig rolle,» forteller Sigmond Ræstad.

– Det er viktig at destinasjonsselskapet forstår hva filmindustrien kan gjøre for et sted, og Destinasjon Røros har god forståelse for filmproduksjon, vært kjappe og snudd seg rundt og tatt imot oss på beste måte. De har gjort en formidabel jobb, og lenge så det ut som om Røros ble foretrukket. Jobben viser at de er profesjonelle.

Filmindustrien kan være en viktig økonomisk driver, spesielt under og etter koronapandemien. De som jobber på et filmsett blir testet regelmessig, i motsetning til turister, så i dette ligger det også en trygghet for det stedet som tar imot filmcrewet.

– I tillegg må vi huske på at det å huse en filminnspilling kan bety 40 - 70 personer i 2-3 uker og de skal bo på hotell, spise, de trenger snekkere, kanskje reinsdyr, og mange andre tjenester», sier Sigmond Ræstad. 60-70% av utgiftene i forbindelse med en filmproduksjon tilfaller andre næringer enn filmbransjen, og da spesielt næringer som er ekstra hardt rammet av koronarestriksjonene viser en annen studie gjort av Olsberg, nemlig Global Screen Production - The impact of Fim and Television Production on Economic Recovery from Covid-19.

– Det er ingen tvil om at dette er viktig for det lokale næringslivet uansett hvor filminnspillingen legges. Husk på at Mission Impossible ansatte 900 personer og det er forespeilet at de la igjen opp mot 200 millioner da d var i Norge i høst, minner Sigmond Ræstad om.

– Så å gjøre seg attraktiv som filmsted kan bli bra business for det lokale næringslivet.

– Etter filminnspillingen har også stedet en mulighet til å promotere seg og bruke filmen som en del av sin markedsføringsstrategi, og der ser vi jo at Destinasjon Røros har gjort dette tidligere også, spesielt gjennom Hjem til jul, sier Sigmond Ræstad.

Til sammenligning kommer opp mot % av turistene til Island og New Zealand som følge av en filminnspilling. Tove Martens i Destinasjon Røros kan fortelle at de har kjørt flere vellykka kampanjer rundt Hjem til jul. Serien var en av de mest strømmede Netflix-seriene i Norge i 2019 og New York Times listet den opp som anbefalte serier i desember 2019. Strømmetjenesten Netflix har over 158 millioner abonnenter verden over, og på den måten når også Hjem til jul ut til et stort internasjonalt publikum.

– Destinasjon Røros jobber hardt og har en stor bevissthet rundt å få filminnspillinger til regionen, forteller Martens.

– Nettopp fordi det gir inntekter til en rammet reiselivsnæring, men også fordi det gir uvurderlige muligheter for markedsføring og inntjening i etterkant.

Røros ble plukket ut som Norges bidrag til European Location Award, en pris som tilfaller det mest unike stedet det er blitt filmet i verden det siste året. Utgangspunktet var nettopp det unike bakteppet med verdensarvstedet Røros i kombinasjon med vinterlandskapet fra Netflix-serien Hjem til jul, og fordi stedet var eksepsjonelt filmvennlig, fra kommune, destinasjonsselskap, til handelsstand og innbyggere.

– Dere må huske på at dere har en ting som bare kommer til å bli enda viktigere fremover, og det er snøgaranti, avslutter Solveig Sigmond Ræstad fra Midgard Film Commission Norway.

Veronica Natvig, som er produsent for Storm Film, og som var på besøk på Røros i forbindelse med locationjakten til Tre Nøtter til Askepott forteller at de likte Røros veldig godt, men at gården i Møllmannsdalen dessverre ble for liten. Hele produksjonsselskapet er overbegeistret for Røros som filmsted og de opplevde stor imøtekommenhet både fra Røros kommune og Destinasjon Røros, og ser en stor verdi i den hjelpen de får fra nettopp disse instansene. Storm studios beklager at det ikke ble filminnspilling på Røros denne gangen.

– Det var ikke et enkelt valg for vi er svært imponert over hvordan Røros har tilrettelagt tilbudet som filmdestinasjon. Det er hevet over enhver tvil at vi vil vurdere Røros som filmlocation ved senere prosjekter, hevder Veronica Natvig.