Daglig leder i Elden, Siri B. Gellein, var i Storstuggu torsdag kveld for å oppdatere kommunestyret på Elden. Lite visste hun om det som skulle skje etter at hun var ferdig på talerstolen.

Gellein var nemlig ikke den eneste som var hentet inn for å snakke til de folkevalgte på Røros denne kvelden. Hovedutvalgsleder for kultur i Trøndelag fylkeskommune, May Britt Lagesen, hadde også tatt turen til Storstuggu.

Der kunne hun fortelle at Elden var vinneren av fylkets frivillighetspris 2019. Prisen er på 25.000 kroner og Elden ble valgt ut blant 46 kandidater fordelt på 54 nominasjoner.

I statuttene for prisen heter det at Trøndelag fylkeskommunes frivillighetspris har som formål å motivere, synliggjøre og verdsette frivilligheten i fylket.

Prisen skal gis til en initiativrik person, lokal forening eller gruppe i Trøndelag, son m har utmerket seg med frivillig innsats, engasjement og pågangsmot til beste for den enkelte og samfunnet.

Prisen skal synliggjøre frivillighetens egenverdi og samfunnsverdi gjennom å løfte fram gode eksempler på resultater av frivillig innsats.

Frivillighetens bredde og mangfold både med tanke på organisasjonsform, tematikk, alder og kultur skal over tid gjenspeiles i et tilsvarende mangfold blant prisens vinnere.

Prisen kan gis på grunnlag av en persons, lokal forening eller gruppes frivillige innsats over lengre tid eller i et tidsavgrenset prosjekt.

Hør intervju med en rørt daglig leder i Elden, Siri B. Gellein, hovedutvalgsleder for kultur i Trøndelag May Britt Lagesen og kultursjef i Røros, Morten Tøndel her: