Tre ungdommer fra Røros er nominert til drømmestipendet.

De tre er Ane Selboe Lein (billedkunst)  Eirik Lockert Rohde (teater) og  Oda Isabellea Smit Ødeård  (musikk)

Drømmestipendet består av 100 stipendier på10 000 kroner - til sammen én million kroner.

- Stipendordningen er et samarbeidsprosjekt mellom Norsk kulturskoleråd og Norsk Tipping. Gjennom denne stipendutdelingen ønsker vi å synliggjøre kommunenes arbeid for barn og unge. Intensjonen er at  Drømmestipendet skal være en verdifull inspirasjon og et viktig bidrag til å oppfylle mange unge kulturutøveres drømmer, sier rektor Nils Grafås ved kulturskolen på Røros.

Hver kommune kan nominere en person eller gruppe innen hver av disse kategoriene: Dans, musikk, skapende skriving, visuell kunst, teater og annet.

I år offentliggjøres de 100 heldige torsdag 12. mai.