Olle Larsson, partileder for Härjedalspartiet, har i en interpellasjon til kommunestyret i Härjedalen foreslått at innbyggerne i Härjedalen skal bli en egen nasjonal minoritet i likhet med samer, jøder og andre grupper i samfunnet.

- Härjedalspartiet mener at det er oppsiktsvekkende at situasjonen for denne historisk norske befolkningen i "Øst-Trøndelag" ikke blir synliggjort skikkelig. Den svenske regjeringen gjør forskjell på folkegrupper, og en hel kulturarv forsvinner hvis vi ikke reagerer, sier Olle Larsson: