Utgiver av Gauldalsminne, er Gauldal Historielag og nedslagsfeltet for laget dekker området fra Melhus til Røros.

Mellom permene i årets utgave er det 300 sider og inneholder artikler som dekker tema helt fra istida og frem til i dag.

Samer på utstilling i Paris

Blant annet kan man lese Terje Fagereng artikkel om samefamiliene fra Gauldalsvidda som ble sendt på utstilling i Paris og Chicago der folk betalte for å se på dem og det livet de levde.

– Det er en helt utrolig historie. Ekteparet Nils og Ann Margrethe Bull hadde tilhold blant annet Hessdalen, Riasten og Budalsfjella. De deltok på alle disse utenlandsturene, skriver redaktør for årboka, Oddbjørn Snøfugl.

Spanska

En annen av bidragsyterne er bygdebokforfatteren Aud Mikkelsen Tretvik, som skriver om spanskesjuka i Gauldalen.

Artikkelen er et pionerarbeid, og det er interessant å se hvordan samfunnet for hundre år siden forholdt seg til denne pandemien, sammenlignet med årets koronasjuke.

I alt 15000 nordmenn døde av spanskesjuka. Tretvik viser hvordan sjukdommen påvirket alle sogn i Gauldalen, inklusive Røros, Brekken, Ålen og Haltdalen.

Leif K. Bårdstu har en artikkel om Stenstrøstuggu i Ålen som ble revet og reist i Ålen Skisenter, mens Carl Oskar Halvas-Svendsen skriver om utvandringen fra Egga-gården i Haltdalen.

Boka har også to artikler om UFO-historia i Hessdalen, skrevet at Erling P. Strand fra Høgskolen i Østfold, som har hatt en fremtredende rolle i å kartlegge observasjonene i Hessdalen. Med seg har han hatt Nils Ofstad, som har skrevet to bøker om i Hessdals-ufoen.

Den dobbelte OL-gullmedaljevinneren Magnar Solberg fra Soknedal gir i boka et langt intervju om oppvekst og idrettskarriere.