I løpet av 333 år med bergverk, ble det drevet ut til sammen 110.000 tonn kobber fra fjellene i og rundt Røros. Kobberet ble fraktet ned til Trondheim, men hvor dette havnet videre, har ikke vært kjent - før nå.

Nettstedet forskning.no skriver at forsker Ragnhild Hutchison lenge har interessert seg for økonomisk utvikling og globalisering i sin historieforskning og har ledet et stort prosjekt om historiske toll-og skipsanløpslister.

Resultatet av dette har hun lagt inn dem i en søkbar database, som forteller hvilke varer som gikk ut og inn av havnene. Skipsanløpslistene forteller også hvilke skip som har seilt ut og inn, hvor de skal til og hvor de kommer fra.

Dette har gjort det mulig å følge kobberet fra Trondheim havn og ut i Europa og verden.

Hutchison sier til Nea Radio at det aller meste av kobberet ble skipet til Amsterdam og videre derfra til den lille tyske byen Stolberg, på grensen til Belgia. Her ble det videreforedlet til messing og blant annet benyttet i gryter, kjeler, knapper, synåler og andre husholdningsartikler.

Konservator ved Rørosmuseet, Erik Roll, sier dette ikke gjør historien mindre fascinerende:

– Det å få mer kunnskap om denne delen av bergverket, synes vi er veldig spennende. Dette har vi visst lite om tidligere og det er ingen nedtur å få denne informasjonen, sier han.

Hør intervju med Ragnhild Hutchison og Erik Roll her: