Tekst/lyd/foto: Elin Viken.

Men arrangøren kunne tenkt seg litt flere rørosinger som besøker festivalen.

Ideen med «Sør samisk kulturfestival» ble unnfanget i forbindelse med at Rørosregionen fikk nytt

Den første festivalen ble arrangert på Røros i Storstuggu høsten 2002, og vekslet mellom Sverige og Norge fram til 2010. Festivalen arrangeres hvert annet år.

I 2010 endret «Sørsamisk kulturfestival» navn til «Raasten rastah». Fra 2012 har arrangørstedet for festivalen vært på Røros.

Raasten rastah er en samisk kulturell og sosial møteplass for norsk og svensk side lengst sør i Saepmie. Festivalen er en arena hvor man synliggjør, formidler og videreutvikler samisk kultur i det sørsamiske området.

Planlegging og koordinering av festivalen er gjort av styret med egeninnsats fra Rørosmuseet, Røros kommune og Aajege, der sistnevnte er det samiske språksenteret på Røros videregående skole.

Lørdag yrte det av folk på Storstuggu og styreleder i festivalen Toini Bergstrøm, kunne fortelle at det i løpet av festivalen nok kom til å være 500-600 personer på de forskjellige arrangementene.

Raasten rastah samler både norske og svenske sørsamer og deltakerne fordeler seg ganske likt i antall mellom de to landene.

- Vi er veldig godt fornøyd med besøket, sier Toini Bergstrøm rett før lydprøvene på kveldens familiekonsert med Katarina Barruk og Marja Mortensson med band.

Det ble satt ny deltaker-rekord blant barn og unge, aldri har det vært så mange av denne gruppen på workshops før.

- Dette er gledelig og vitner om at festivalen er viktig for flere grupper, sier hun.  - Rørosingene har derimot ikke vært like flinke til å komme på festival. Det kan være at man syns det hele er litt skremmende og annerledes, sier Toini Bergstrøm:

Lørdag var det salgsutstilling på festivalen. Samiske brukskunstnere stilte ut ulike gjenstander i samarbeid med Duodtjeinstituhtta. «Samisk brukskunstutstilling» gjenspeiler mangfoldet av samiske sløydere og deres gjenstander fra hele det sørsamiske området.

Vår lokale myksløyd ekspert Astrid Nordfjell var sammen med Fiffi Eldstrøm fra sløydsenteret på Snåsa var veldig godt førnøyde med besøket til deres stander: