For første gang skal skoleelever fra Brekken og Glåmos delta på Kunst i Bergstaden i neste uke.

Blant annet skal fjerdeklassingene delta i en malekonkurranse.

Onsdag besøkte ansvarlig for barneformidlingen under Kunst i Bergstaden, Ellen Kristine Klemmetvold, både Brekken og Glåmos skole for å fortelle om årets kunstnere under årets arrangement. Vi har vært på Glåmos skole:

Til slutt i reportasjen hørte vi fjerdeklassingen  Hilda Jensvold  ved Glåmos skole. Vi hørte også ansvarlig for barneformidlinga under Kunst i Bergstaden, Ellen Kristine Klemmetvold, kontaktlærer Lisbet Trondsen og elevene Lasse Barø Gullikstad, Thea Emilie Løkken Hagen og Mariell Hovdahl Odden.