Jo Kristian Kvernland

Det trønderske rockebandet Pånnivågn, med flere førstplasser fra Nea Radios Trøndertoppen på merittlista, har startet en kampanje for å sette fokus på psykisk helse hos veteraner, skriver bandet i en pressemelding.

Utrolig mange har gjort en innsats for fedrelandet gjennom utenlandsoperasjoner. Flere av dem kom aldri hjem igjen. Det som kanskje ikke er like godt kjent er alle dem som kom hjem, men som aldri helt kom hjem likevel. Mange sliter med ettervirkninger etter det dem opplevde ute i tjeneste. Det her ønsker Pånnivågn å få mer åpenhet rundt. Vi har ingen flere å miste.

I en undersøkelse fra Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress svarte 4200 Afghanistan-veteraner at de hadde opplevd å bli angrepet av fienden. 2000 opplevde et øyeblikk der de trodde de skulle dø. Minst 1000 har nå én eller flere psykiske helseplager. I tillegg vet vi at det er mange med samme erfaring fra øvrige operasjoner som på Balkan, i Libanon med flere. Og mørketallene er store. Med dette som bakteppe ønsker vi å sette fokus på veteransaken, hverdagslivet etter utenlandsoperasjoner og mental helse i samfunnet generelt. Vi mener dette er noe som angår alle. Alle kjenner en veteran. Veteranen er naboen din, kollegaen din eller en nær slektning. Kanskje er en av dine kolleger, eller en av dine venner, en del av mørketallene?

Gjennom en unik videoproduksjon, med script laget av veteraner som har kjent på utfordringene med å «komme hjem», ønsker vi å belyse et tema som er veldig aktuelt, men som dessverre får for lite oppmerksomhet. Låten «Jærv (Wolverine)» med hardrockbandet Pånnivågn vil være utgangspunktet for produksjonen. Sangen er skrevet for å sette fokus på psykisk helse i hverdagen, gjennom å bruke metaforer om strid. Vokalist Håvard Haugan er selv veteran, og har tjenestegjort i Nato-styrkene. Først i Kosovo, deretter i Afghanistan.

Med bruk av virkemidler i form av en profesjonelt produsert video, med fengende og røff musikk og en tekst med sterkt budskap, prøver vi en ny måte å fange oppmerksomheten til publikum på. Vi tror dette er en effektiv måte å nå ut til veteraner, pårørende, familie, kolleger og øvrig publikum. Håpet er at flere med utfordringer i hverdagen kan bli sett – både veteraner og andre med tilsvarende utfordringer. I beste fall kan produksjonen være med på å redde liv.

Mange av dem som reiser ut er unge soldater, og en musikkvideo for å belyse viktigheten og risikoen ved utenlandsoppdrag er et mer treffende medie enn en brosjyre eller et informasjonsbrev.

Produksjonsselskapet Camerat skal produsere filmen. Manus er laget i samarbeid med veteraner. Musikken er skrevet og fremført av Pånnivågn. Eventuelt overskudd av kampanjen vil i sin helhet gå til en organisasjon som jobber for bedre psykisk helse hos veteraner.

Les mer om prosjektet her:https://www.spleis.no/project/207659