Dette er de største endringene når Norsk Tipping og Norsk kulturskoleråd nå er enige om å fortsette samarbeidet om Drømmestipendet i fire nye år. Den nye Drømmestipendet-avtalen innebærer en styrket satsing fra de to samarbeidspartnerne. Begge har som intensjon å gjøre stipendordningen enda mer attraktiv og viktig både for ungdommene som nomineres og for de som nominerer dem: Landets kommuner.

I 2018 utdeles Drømmestipendet for 15. gang, og i jubileumsåret er altså dette de to største nyheter knyttet til stipendordningen:

Stipendbeløpet økes fra 10 000 til 15 000 kr. Dermed er det 1,5 mill. kr i potten som de hundre stipendmottakerne skal dele.

Kommunene kan nominere så mange utøvere de ønsker, fordelt på kategoriene dans, musikk, sirkus, skapende skriving, teater, visuell kunst og annet. Tidligere var antallet nominasjoner begrenset til sju per kommune – og maksimalt én nominasjon per kategori fra hver kommune.

I tillegg vil Norsk Tipping og Norsk kulturskoleråd gjennom Drømmetreffet og Drømmetanken by drømmestipendnominerte og -mottakere på enda flere overraskende, spennende og lærerike opplevelser i jubileumsåret.

Drømmestipendet er utdelt hvert år siden 2004. 14 millioner kroner og fortjent oppmerksomhet og heder er fordelt på 1 400 unge kulturutøvere. Nå skal 100 nye drømmestipend utdeles i 2018.

– Norsk Tipping er svært glad for at samarbeidet med Norsk kulturskoleråd er forlenget. Avtalen innebærer en styrking av satsingen på Drømmestipendet. Rammen og langsiktigheten i samarbeidet sikrer at unge kulturtalent får fortjent honnør og positiv oppmerksomhet i årene fremover. I tillegg håper vi satsingen vil bidra til en ytterligere styrking av lokalt kulturliv rundt om i Norge, sier sponsoransvarlig Pål Enger i Norsk Tipping.

– Vi går inn i jubileumsåret med en fantastisk spennende og god Drømmestipendet-avtale, en avtale som også gir oss mulighet til å utvikle «tilleggsproduktet» Drømmetreffet videre. og attpåtil får vi anledning til å bruke begrepet Drømmetanken i vårt arbeid. Det å kunne forene to visjoner, «Vi gir drømmen en sjanse» og «Kulturskole for alle» er en strålende mulighet til å kunne gi både kulturskoleelever og andre ungdommer med talent og drømmer en unik mulighet til å bli sett og få styrket motivasjon, sier direktør Morten Christiansen i Norsk kulturskoleråd.