Ikledd ordførerkjedet og med en ærbødig mine kom ordfører i Verdal, Pål Sverre Fikse, opp på scenen etter forestillingen "Optimist - Bli bra igjen". Da skulle nemlig kulturprisen for Verdal kommune deles ut. Og det passet bra å gjøre det nettopp etter premieren til Verdal Teaterlag, for vedkommende som skulle få prisen er æresmedlem i teaterlaget.

Onsdag fikk Hildur Norum Verdal kommunes kulturpris etter premieren på musikalen "Optimist - Bli bra igjen" med Verdal Teaterlag. Foto: Karin Jegtvik

Det tok ikke mange setninger før publikum skjønte hvem som skulle få kulturprisen for 2022, som består av et diplom og 25.000,- kroner. Hildur Norum har litt av en merittliste innen kulturlivet i Verdal og Trøndelag for øvrig, likevel ble hun veldig overrasket da hun skjønte at det var hun som var årets prisvinner.

- Har jeg virkelig gjort så mye, utbryter en overrasket prisvinner etter overrekkelsen.

- Først ble jeg stolt, for mye av dette har jeg laga selv. Det starta jo allerede da jeg var 10-11 år med Verdal Teaterlag, så spiren om å gjøre ting på egen hånd og skrive selv startet allerede da, forteller Hildur.

Hør hele intervjuet med Hildur Norum her:

Les hele begrunnelsen fra Verdal kommune her:

Verdal kommunes kulturpris deles ut hvert år. Den er en æresbevisning som markerer den prisbeløntes særskilte og fremragende innsats for kulturlivet i Verdal kommune. Kulturprisen ble første gang delt ut i 1985 og det er formannskapet som står for tildelingen, etter innstilling fra en komite bestående av ordfører, varaordfører, gruppeleder for det største mindretallspartiet og kultursjefen. Prisen er på 25.000,- , samt et diplom.

Formannskapet legger til grunn at pristildelingene over år skal speile mangfoldet på kulturfeltet i Verdal, og ut fra det fra år til år vektlegge ulike aspekter. Enkelte år kan det være riktig å tildele en kandidat prisen fordi det er en tradisjonsbærer eller for lang og tro innsats, men det skal ikke bare være det som vektlegges. Det er også viktig at prisen kan være en bekreftelse på en spesiell innsats som er gjort i løpet av en kortere periode og/eller at prisen gis som et stimuli til videre innsats. Det er viktig at prisen honorerer frivillig innsats, men den bør også anerkjenne profesjonelle aktører.

I år har formannskapet valgt å legge vekt på kandidatens innsats som scenisk formidler gjennom flere tiår, ikke minst for sin evne til å skape humor og spre glede blant folk flest i alle aldre.

Prisvinneren er et kjent navn i kulturlivet i Verdal, og lista er lang over karakterer og oppdrag som hun har gjennomført. Hun har hatt et hjerte for formidling rettet mot barn, både i jobb og fritid. Hun har snart "oppdratt" 2 generasjoner Pippi eller Klatremus - har vært Pippi Langstrømpe i 42 år og Klatremus i 39 år.

Hun har hatt utallige opptredener i barnehager, sommerfester, juletrefester, på martna, i Folkeparken med de to figurene gjennom alle disse årene, og ved Dukkestua på museet på Stiklestad gjennom hele 80-tallet. Hun opptrer fortsatt med disse figurene, senest med Pippi på Steinkjermartnan nå i august, sommerfest i barnehage i juni og på nyåret skal hun igjen være Pippi på Lions sin nyttårsfest for funksjonshemmede/handicappede.

En annen karakter som står hennes hjerte nær, er Teskjekjerringa. Gjennom fortellerstunder under Jul igjen og ved Nord-Trøndelag teater i 2010. Som yrkesaktiv jobber prisvinneren som museumsformidler ved Stiklestad Nasjonale Kultursenter, og har gjort det i over 20 år. Hun har ikke bare vært formidler, men har også skrevet en rekke av forestillingene som inngår i kultursenterets formidlingsprogram.

Her kan nevnes "Travel taus og fjøsnissesprell", "Historiekista" og "Historien om gutten som ble hele Norges Olav den Hellige". De to sistnevnte forestillingene har vært på turné gjennom Den kulturelle skolesekken rundt omkring i Trøndelag. På Stiklestad har hun fått rom til å utvikle flere figurer og karakterer, blant annet "Klaus og Klara" - to kokkelærlinger som siden 2005 har sunget, gjøglet og sjarmert barna ved mange anledninger, som "Barnas lørdagskafé" og "Barnas olsokkafé".

I tillegg til å lage sprell for de minste, driver prisvinneren med - både på jobb og privat - underholdning for folk i alle aldre. Hun har tatt initiativ til et samarbeid med Verdal kommune for å lage et formidlingsopplegg for demente. På Stiklestad har hun utviklet og skrevet formidlingsoppleggene "Gjestebud" på Gjesteloftet og "Skjemt og alvor".

På fritiden har hun utviklet humorfiguren "Gunn Bodil", som i 17 år har moret de voksne. I de senere årene har hun spedd på med figurene "Ruth" og "Signe", som hun stadig underholder med i diverse 40-, til 90-årslag, i tillegg til åpne og lukkede arrangementer rundt omkring i bygda.

Hun er også ofte innleid som konferansier/underholder. Blant annet for diverse korps, Vømmølfestivalen, hun har vært diktleser og sanger ved diverse arrangementer. Hun har også ledet en rekke 17. mai arrangement for Verdal kommune, og var programleder for de digitale 17. mai sendingene under pandemien.

Hun har vært aktiv i Verdal Teaterlag siden 70- tallet, hvor hun har vært å se i utallige roller. Hun var også leder for teaterlaget i 1979-1980. Vi kjenner henne også som tolker av Edith Piaf, fra forestillinga «Jukebox» i 1984 og fram til dags dato. Sammen med Marte Hallem og musikere lagde de en Piaf-konsert, som ble framført for noen år siden. Piaf er fortsatt med prisvinneren i opptredener.

Som mang en verdaling, er Spelet om Heilag Olav noe som står henne nært. Hun begynte som frivillig; danser og i rollen som Hallgjerd i mange år. I 2016-2019 var hun gjennom jobben sin i SNK produksjonsleder for Spelet, noe hun skal være også i 2023. Hun har også vært engasjert ved Nord-Trøndelag Teater/Turnéteatret i Trøndelag, Trøndelag Teater, frigruppe i Trondheim og Musikk i Nord-Trøndelag. Hun har vært med som skuespiller/sanger i Hagergrynkompaniet sin «Kabaret Øra» i 2007, og hun har vært gjesteartist i Verdal mannskor sin kabaretkveld.

Lista over prisvinneren sine oppdrag er lang og allsidig, og hun behersker spekteret av oppdrag og roller på en mesterlig måte. Hun byr på seg selv i alt hun gjør. I den sammenheng må underholdningskarakterene hun selv har skapt trekkes fram. Utøvelsene av disse gjør hun på en varm måte som skaper sympati for disse meget spesielle damene som dukker opp i stadig nye settinger og med nye temaer tilpasset anledningen. Gjennom sine mange opptredener har hun bevist at hun mestrer humorsjangeren på en fremragende måte. Hun er ei dame med mye krutt og liv i seg, og kulturprisen kan forhåpentligvis være en inspirasjon for fortsatt å jobbe for og med Verdals kulturliv i årevis framover. Som dere alle har skjønt for lenge siden, så er det er en stor ære for meg å tildele Verdal kommunes kulturpris 2022 til HILDUR NORUM!